Triggerpiste käsittelyt

Triggerpiste on tarkkarajainen lihaksessa, sen kiinnityskohdassa tai lihasfaskiassa oleva pieni, noin herneen - nuppineulan pään kokoinen solmuke / "möykky", jossa lihassyyt ovat pysyvässä supistustilassa pitäen lihasta jatkuvasti jännittyneenä. 

Triggerpiste syntyy lihakseen heikentyneen verenkierron / aineenvaihdunnan seurauksena. Taustalla voi olla esim. ylirasitus, staattinen pitkäkestoinen jännitys, ylivenyttyminen, trauma, stressi ja ahdistus.

Triggerkipu voi aktivoitua suoralla tai epäsuoralla tavalla. Suora tapa: lihakseen kohdistuvan ylikuormituksen tai vedon (esim. kova ilmastointi, autolla ajo ikkuna auki) seurauksena. Epäsuora tapa: taustalla pitkäkestoinen rasitus, stressi.

Triggerpisteet voidaan jaotella aktiivisiin ja latentteihin

Tyypillisesti aktiivinen triggerpiste oireilee sekä levossa että rasituksessa, antaa heijaste- / säteilykipua ja aiheuttaa myös laajempaa lihasjännitystä. Latentti triggerpiste aiheuttaa kipua vain palpoitaessa. Aktiivista kipua syntyy usein voimaa vaativassa työssä ja latenttia kipua kevyessä työssä. Säteilykipu, joka ei noudata minkään hermon tai dermatomin kulkua. 

Triggerpisteistä voi seurata seuraavanlaisia oireita:  Leposärkyä (aktiiviset triggerpisteet), liikerajoitukisia (erit. latentit triggerpisteet), lihasheikkoutta, lihasten toimintahäiriöitä, hikoilua, huimausta.

Triggerpisteiden hoitoon on erilaisia keinoja. Neulausta, strechh and spray tekniikka, kylmäsuihkeen käyttö, aktiivinen venytys, postisometrinen rentoutuminen Ilihasenergiatekniikka / myofascial release, syvä kitkahieronta (deep friction)

Itse käytän triggerpisteiden hoidossa iskeemista kompressiota / manuaalinen inhibitio. Tässä tekniikassa triggerpistettä painellaan/painetaan manuaalisesti sormella tai joskus kyynärpäällä. Painelun synnyttämän kivun pitää olla siedettävä, kun painelua jatketaan kipua alkaa häviämään. Silloin lisään vasta lisää painetta. Tätä toistetaan niin kauan kunnes triggerpiste ei enään aiheuta kipua. Tässä potilaan ja terapeutin yhteistyö on tärkeää, jotta kipu ei olisi liian kovaa. 

HUOM! Huolimatta välittömästi havaittavasta hyvästä hoitotuloksesta, triggerpisteitä ylläpitävät tekijät saattavat aiheuttaa myöhemmin tai säännöllisin väliajoin triggerpisteiden uudelleen aktivoitumisen ja sen myötä oireetkin uusiutuvat. Tämän takia olisi tärkeää pyrkiä selvittämään triggerpisteiden syntymisen syitä. Varsinkin jos ne säännöllisesti uusiutuvat.

Triggerpisteiden syitä ja niiden syntymisen ylläpitäviä tekijöitä voi olla seuraavat asiat: Mekaaniset tekijät-> Alaraajojen pituuserot, virheasennot istuen tai seisten, selkärangan kierous, troticollis, lantion virheasennot, sacrumin toimintahäiriöt, yläraajojen pituuserot jne...

Systeemitekijät-> tekijöitä jota voivat vaikuttaa haitallisesti lihaksen energiatuotantoon. Lihaksen heikentynyt energiatuotanto edistää triggerpisteiden syntyä ja ylläpitää niitä. Tekijöitä voi olla, B-vitamiinin puutos, elektrolyyttien kuten esimerkiksi kalsiumin, kuparin, magnesiumin ja raudan tasapainohäiriöt, kihti, anemia, krooniset tulehdukset, heikentynyt immuunijärjestelmä, psyykkinen stressi.