klassinen hieronta sekä urheiluhieronta.

Mitä hieronta on

Hieronta voidaan määritellä psykofyysiseksi hoitotapahtumaksi, "jossa käsin suoritetuilla, pehmeisiin kudoksiin kohdistuvilla, liikkuvilla, sujuvan rytmisillä ja voimakkuudeltaan oikein säädetyillä otteilla kudoksia painaen ja / tai venyttäen pyritään edistämään tai rauhoittamaan erilaisten kudosten toimintoja tietyn tavoitteen mukaisesti.

Kosketus hieronnassa

Hieronnassa käsitellään kehon pehmytkudoksia ihokosketuksen avulla. Kosketus on välttämätön, kiinteä osa hierontatapahtumaa. Kosketus vapauttaa elimistössä mm. endorfiineja ja oksitosiinia, ja sillä on havaittu olevan useita positiivisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia mm. kivun lievittyminen, hengityksen tasaantuminen, pelon, jännittyneisyyden ja ahdistuksen vähentyminen, mielihyvän kokemus.

Hieronnan käyttöaiheita ja hyödyt
(Indikaatiot)

Kireät lihakset, kohonnut lihastonus, lihaskrampit, kivun lievitys, rentoutuminen, stressi, rasituksesta palautuminen,  urheilusuoritukseen valmistautuminen, turvotus, arpikudos, vamman / leikkauksen jälkitilat.

Hieronnan vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön

Hieronnalla pyritään rentouttamaan lihaskudoksia ja nopeuttamaan rasituksen jälkeistä palautumista. Hieronta lievittää lihaskireyttä, -jäykkyyttä ja -spasmeja. Lihasten joustavuus lisääntyy lihaskudoksen rentoutumisen myötä. Hapen ja ravintoaineiden pääsy lihakseen lisääntyy tehostuneen verenkierron myötä ja tämä lievittää lihasväsymyksen ja -arkuuden tunnetta. Edesauttaa myrkkyjen ja kuona-aineiden poistumista lihaskudoksesta.

Hieronnan vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön

Hieronnalla pyritään rentouttamaan lihaskudoksia ja nopeuttamaan rasituksen jälkeistä palautumista.  Hieronta lievittää lihaskireyttä, -jäykkyyttä ja -spasmeja.  Lihasten joustavuus lisääntyy lihaskudoksen rentoutumisen myötä.  Hapen ja ravintoaineiden pääsy lihakseen lisääntyy tehostuneen verenkierron myötä ja tämä lievittää lihasväsymyksen ja -arkuuden tunnetta. Edesauttaa myrkkyjen ja kuona-aineiden poistumista lihaskudoksesta. Hieronta saattaa auttaa lisäämään nivelliikkuvuutta vähentämällä sidekudoksen paksuuntumista ja avaamalla faskioita. Auttaa vapauttamaan kiinnikkeitä, muokkaamaan arpikudosta ja vähentämään tulehdusta. Näiden seurauksena esim. jäykistyneiden nivelten liikkuvuus saattaa palautua. Parantaa lihastasapainoa ja vähentää luihin ja niveliin kohdistuvaa lihaskireydestä johtuvaa mekaanista kuormitusta. 

Hieronnan vaikutukset sydän- ja verenkiertoelimistöön

Hiusverisuonten avautuminen ja laajentuminen, laskimoverenkierron tehostuminen. Verenkierto paranee mekaanisen vaikutuksen myötä (laskimoverenkierron avustaminen takaisin kohti sydäntä). Laajentaa verisuonia auttaen niitä toimimaan tehokkaammin. Lisääntyneen verenkierron myötä hapen- ja ravinteiden kuljetus kudoksiin paranee ja kuona-aineiden sekä hiilidioksidin poistuminen tehostuu. Auttaa hetkellisesti alentamaan verenpainetta hiussuonten laajentumisen myötä. Sydämen syke laskee rentoutumisen myötä. Vähentää iskemiaa, verenkierron vähentymistä tietyssä kehonosassa esim. kivun tai kudosvaurion/ toimintahäiriön vuoksi.

HUOM: Suurten valtimoiden ja laskimoiden läheisyydessä on paljon hermopäätteitä, jotka säätelevät verenpainetta. Voimakas hierontakäsittely voi aiheuttaa sydän- ja verenkierron häiriöitä. Valtimonkovettumatautia tai sydämen vajaatoimintaa sairastaville ei suositella voimakasta hierontakäsittelyä. 

Hieronnan vaikutukset hermostoon

Stimuloi tuntoreseptoreita. Stimuloi parasympaattista hermostoa (rentoutumisen edistäminen, stressin vähentyminen) Vapauttaa endorfinejä (kivunlievitys, mieliala)

Hieronnan vaikutukset imunestekiertoon

Imuneste- eli lymfakiertoa voidaan tehostaa kevyillä, syklisillä hierontaotteilla, jotka etenevät kehon ääreisosista kohti keskustaa. Käytetään erityisesti turvotuksen hoidossa. Säännöllinen hieronta saattaa auttaa vahvistamaan immuunijärjestelmää lisäämällä valkosolujen määrää veressä.

Hieronnan vaikutus ihoon

Parantunut verenkierto, lisääntynyt ravintoaineiden pääsy ihokudokseen, ihokudoksen uusiutumisen edistyminen. Virtsan ja kuona-aineiden erittyminen ihon läpi tehostuu. Ihon väri paranee ihon pintaverisuonten laajentumisen myötä. Ihon elastisuus lisääntyy. Talineritys lisääntyy. 

Hieronnan vaikutukset hengityselimistöön

Syventää hengitystä ja parantaa keuhkokapasitettia hengityslihasten kireyden lievittymisen myötä.  Hengitystiheys alenee sympaattisen hermoston aktiivisuuden myötä.

Hieronnan vaikutukset ruoansulatukseen ja virtsaneritykseen

Ruoansulatus-> Paksusuolen peristaltiikka lisääntyy (lievittää koliikkia, helpottaa suolikaasujen ulospääsyä. Ruoansulatus tehostuu parasympaattisen hermoston toiminnan aktivoitumisen myötä Virtsaneritys->Virtsaneritys lisääntyy kudosten verenkierron ja lymfanestekierron tehostumisen myötä. 

Hieronnan psykologiset vaikutukset

Hieronta voi rentouttamalla kehoa ja mieltä, vähentää stressiä ja ahdistusta, luoda hyvinvoinnin tunnetta, edistää kehotietoisuutta ja positiivista kehonkuvaa.


Urheiluhieronta

Urheiluhieronta ei paljoakaan eroa normaalista klassisesta hieronnasta tekniikoiltaan. Klassisen hierontakoulutuksen käyneet hierojat käyttävät hyvin usein "urheiluhieronnassa" käytettäviä hankaus ja muita muokkaavempia otteita. Myös MET ja passiiviset venytykset jne soveltuvat loistavasti aivan normaaliin hierontaan. Kuten minäkin käytän näitä samoja tekniikoita tarvittaessa opiskelijoille, eläkeläisille ja toimistotyöläisille jne... Tärkeintä tavoitteellisen urheilijan hieronnassa on ottaa huomioon lajikohtaisuus sekä kausi millä urheilija on menossa. 

Nykyään monet urheilun "harrastajatkin" harjoittelevat erittäin kovaa ja tehokas harjoittelu asettaa heidän kehonsa toiminnoille erityisvaatimuksia. Heillä ja myös tavoitteellisemmilla urheilijoilla hierontaa voidaan käyttää apuna kehon yleisen rentoutumisen saavuttamiseksi, lihaskudosten jännityksen poistamiseksi ja käsittely voidaan myös kohdistaa tiettyihin ongelma-alueisiin tarpeen mukaan. Hierontaa voidaan käyttää keinona estämään ylirasitustiloja, kuormittavasta rasituksesta toipumisen ja palautumisen edistäminen, hoitona myös  moniin urheiluvammoihin.  

Kaikki ensinmainitut hyödyt/vaikutukset hieronta osion alla pätevät siis tietysti myös tähän urheiluhieronta osioon. Tähän ehkä voisi lisätä kuormittavasta rasituksesta toipumisen ja palautumisen edistäminen